Vỏ vật liệu tròn

Đối với lốp xe

case3
case4

Chi tiết trường hợp

case6

Khách hàng: Một nhà máy sản xuất lốp xe hoặc một cửa hàng lốp xe

Các mặt hàng:Lốp xe

Cách chọn: Bằng tay

Đối với nhà máy sản xuất săm lốp, việc bảo quản đúng cách sau khi sản xuất để có thể kiểm kê nhanh chóng là điều đặc biệt quan trọng. Nếu bạn chọn hệ thống kệ lưu trữ, bạn có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật theo kích thước của lốp, và bạn có thể nhanh chóng nắm được lượng hàng tồn kho của từng đơn vị giá đỡ, từ đó biết được tổng khối lượng của kho.

Trọng lượng của một lốp thông thường từ 5-9Kg, trọng lượng này có thể được sử dụng để lấy hàng bằng tay. Theo chiều cao của cơ thể con người, nhìn chung kệ để hàng được thiết kế trên 2-3 lớp, trong đó 2 lớp là chủ yếu. Tuy nhiên, nếu khách hàng có thang tăng dần hoặc sắp xếp, bạn có thể tăng số tầng một cách chọn lọc để mở rộng kho hàng.

case1
case2
case5