Cantilever Racking

 • Cantilever Racking System

  Hệ thống giá đỡ Cantilever

  Cấu trúc và hoạt động đơn giản.
  Truy cập trực tiếp vào từng mục, không có giới hạn nào.
  Tận dụng không gian có sẵn một cách tốt nhất có thể.
  Rất ít không gian chiều cao bị lãng phí.
  Mỗi cấp độ có thể được sử dụng để lưu trữ một SKU khác nhau.