Giải pháp Công nghiệp Y tế & Hóa học

Giá đỡ nhịp rộng

6

Giá đỡ nhịp rộng

Khả năng chịu lực của giá đỡ nhịp rộng là 100Kg đến 500Kg mỗi lớp, trụ được hàn, kiểu lỗ bướm. Dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, chiều cao của mỗi tầng có thể được điều chỉnh tùy ý.

9
10
4
8